نحوه ایجاد Park Domain در cPanel

نحوه ایجاد Backup و امکان دانلود آن از طریق cPanel
اکتبر 29, 2016
نحوه ایجاد Subdomain از طریق cPanel
اکتبر 29, 2016

نحوه ایجاد Park Domain در cPanel

1 ) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق http://domain name/cpanel توسط نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارید، به کنترل پنل اکانت وارد شوید.

 ۲) در بخش Domains گزینه Parked Domains را برگزینید.

pdc_1

۳) در فیلد مشخص شده دامنه ای را که قرار است پارک گردد، وارد نمایید.

pdc_2

۴) کلید Add Domain را انتخاب نمایید.