نحوه ایجاد دیتابیس MySQL در cPanel

نحوه ایجاد Subdomain از طریق cPanel
اکتبر 29, 2016
نحوه ایجاد کاربر FTP در cPanel
اکتبر 29, 2016

نحوه ایجاد دیتابیس MySQL در cPanel

ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق https://domain name/cpanel توسط نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارید، به کنترل پنل اکانت وارد شوید.

۲) بعد از ورود به cPanel از بخش Databases گزینه MySQL Databases را انتخاب نمایید.

adc_1

۳در صفحه جدید سه قسمت به طور مجزا وجود دارد. ابتدا در قسمت اول نام Databaseرا وارد نمایید و گزینه Create Database را انتخاب نمایید.

adc_2

۴) بعد از اتمام مرحله قبل در صفحه جدید گزینه Go Back را انتخاب نمایید.

۵) در قسمت دوم میبایست یک نام کاربری و کلمه عبور برای Database ایجاد کنید. بعد از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور گزینه Create User را انتخاب نمایید.

adc_3

۶) بعد از اتمام مرحله قبل در صفحه جدید گزینه Go Back انتخاب نمایید.

۷) در قسمت سوم بایستی نام کاربری و کلمه عبوری را که در مرحله قبل ایجاد کردید به Database متصل کنید. برای این کار، در بخش user همان نام کاربری که ایجاد کردید، و در بخش Database نام Database را برگزینید. سپس با انتخاب گزینه Submit، در صفحه جدید چک باکس All PRIVILEGES را برگزینید و روی دکمه Make Changesکلیک کنید.

adc_4

adc_5

۸) Database ایجاد و اضافه گردید.

adc_6