نحوه اعمال رمز عبور برای دایرکتوری در Cpanel

نحوه اسکن فایل ها جهت پاکسازی فایل های مخرب
اکتبر 29, 2016
نحوه انتقال Backup از طریق Remote FTP در cPanel
اکتبر 29, 2016

نحوه اعمال رمز عبور برای دایرکتوری در Cpanel

۱) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به cPanel، به آن وارد شوید.

۲) در بخش Advanced، گزینه FrontPage Extension را انتخاب کنید.

dpass1

۳) با انتخاب گزینه Uninstall Extension در ستون Functions، FrontPage را غیر فعالکنید.

dpass2

۴) مجددا به صفحه اصلی پنل رفته و از بخش Security، گزینه Password Protect Directories را برگزینید.

dpass3

۵) بعد از انتخاب کلید GO در پنجره باز شده، دایرکتوری مورد نظر را در بین موارد موجود انتخاب کنید.

۶) در بخش Security Setting، چک باکس Password protect this directory را تکمیل و در نهایت نام دایرکتوری را در فیلد مرتبط وارد نمایید.

dpass4

۷) کلید Save را انتخاب کنید.

۸) در صفحه جدید، Go Back را برگزینید.

۹) حال در بخش Create User، نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را وارد کنید و کلیدAdd/Modify… را برگزینید.

dpass5

نکات قابل توجه:

۱) فعال کردن این گزینه با غیر فعال بودن FrontPage Extension رابطه مستقیم دارد. لذا تنها یکی از این دو امکان فعال بودن را دارند.

۲) پس از اینکه این مهم فعال می گردد، زمانی که از طریق مرورگر آدرس آن را وارد می کنید بایستی نسبت به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور تعریف شده در مرحله ۹ اقدام نمایید.

۱) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به cPanel، به آن وارد شوید.

۲) در بخش Advanced، گزینه FrontPage Extension را انتخاب کنید.

dpass1

۳) با انتخاب گزینه Uninstall Extension در ستون Functions، FrontPage را غیر فعالکنید.

dpass2

۴) مجددا به صفحه اصلی پنل رفته و از بخش Security، گزینه Password Protect Directories را برگزینید.

dpass3

۵) بعد از انتخاب کلید GO در پنجره باز شده، دایرکتوری مورد نظر را در بین موارد موجود انتخاب کنید.

۶) در بخش Security Setting، چک باکس Password protect this directory را تکمیل و در نهایت نام دایرکتوری را در فیلد مرتبط وارد نمایید.

dpass4

۷) کلید Save را انتخاب کنید.

۸) در صفحه جدید، Go Back را برگزینید.

۹) حال در بخش Create User، نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را وارد کنید و کلیدAdd/Modify… را برگزینید.

dpass5

نکات قابل توجه:

۱) فعال کردن این گزینه با غیر فعال بودن FrontPage Extension رابطه مستقیم دارد. لذا تنها یکی از این دو امکان فعال بودن را دارند.

۲) پس از اینکه این مهم فعال می گردد، زمانی که از طریق مرورگر آدرس آن را وارد می کنید بایستی نسبت به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور تعریف شده در مرحله ۹ اقدام نمایید.