نحوه استفاده از کلیدهای موجود در File Manager

ارسال فایل ها از طریق File Manager کنترل پنل
اکتبر 29, 2016
نحوه اسکن فایل ها جهت پاکسازی فایل های مخرب
اکتبر 29, 2016

نحوه استفاده از کلیدهای موجود در File Manager

۱) ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به cPanel، به آن وارد شوید.

۲) با استفاده از راهنمای نحوه دسترسی به File Manager، به آن وارد شوید.

۳) فایل یا دایرکتوری مورد نظر را طبق راهنمای ساختار File Manager، انتخاب نمایید.

۴) با انتخاب فایل یا دایرکتوری، بخش اعظمی از کلیدهای بالای صفحه، روشن و فعال خواهند.

نحوه ایجاد فایل:

۱) کلید New File را برگزینید.

۲) در پنجره باز شده و فیلد New File Nmae، نام فایل را وارد نمایید.

۳) در فیلد New File will be created in، مسیری که تمایل دارید، فایل در آن قرار گیرد، وارد نمایید.

kfm1

۴) دکمه Create New File را انتخاب کنید.

نحوه ایجاد دایرکتوری:

۱) کلید New Directory را برگزینید.

۲) در پنجره باز شده و فیلد New Folder Name، نام دایرکتوری را وارد نمایید.

۳) در فیلد New Folder will be created in، مسیری که تمایل دارید، دایرکتوری در آن قرار گیرد، وارد نمایید.

kfm2

۴) دکمه Create New Folder را انتخاب کنید.

نحوه آپلود یا بارگذاری فایل:

۱) ابتدا به مسیر مورد نظر، مراجعه کنید.

۲) کلید Upload را برگزینید.

۳) صفحه مطابق تصویر زیر مشاهده خواهید کرد:

kfm3

۴) حال شما می توانید با استفاده از هر یک از کلیدهای Browse، نسبت به انتخاب فایل از فضای کامپیوتر شخصی، اقدام نمایید.

۵) پس از اتمام آپلود فایل، گزینه Back to /home/domain/public_html را جهت برگشت به مسیر جاری انتخاب نمایید.

نکات قابل توجه:

۱) چنانچه بیش از ۳ فایل جهت آپلود دارید، می توانید از کلید Add Another Upload Boxجهت اضافه کردن تعداد فیلد دلخواه، استفاده کنید.

۲) چنانچه تمایل به آپلود فایلی دارید که قبلا در هاست وجود دارد و اکنون تمایل دارید که نسخه جدید جایگزین آن قرار گیرد، قبل از آپلود، چک باکس گزینه Overwrite existing files را فعال کنید.

نحوه بازگشایی فایل ها و دایرکتوری های فشرده:

۱) فایل مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.

۲) کلید Extract را برگزینید.

۳) در پنجره باز شده، نسبت به اطمینان از مسیر و نام فایل، اقدام نمایید.

۴) کلید Extract File(s) را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فرایند به اتمام رسد.

نحوه فشرده سازی فایل ها و دایرکتوری ها:

۱) فایل ها و دایرکتوری های مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید.

۲) کلید Compress را برگزینید.

۳) نوع فشرده سازی را از بخش Compression Type، موجود در ابتدای پنجره باز شده، انتخاب نمایید.

kfm4

۴) به منظور اطمینان از صحت فایل ها جهت فشرده سازی، به بخش شماره ۱ توجه فرمایید.

۵) نام مورد نظر را جهت ذخیره فایل فشرده از بخش شماره ۲ انتخاب کنید.

۶) کلید Compress File(s) را برگزینید.

نحوه تغییر سطح دسترسی فایل ها و دایرکتوری ها:

۱) فایل یا دایرکتوری مورد نظر را از لیست موجود انتخاب کنید.

۲) کلید Change Permissions را برگزینید.

kfm5

۳) حال می توانید انواع دسترسی ها را به سطوح مختلف اعمال نمایید.

۴) پس ار اعمال موارد مورد نیاز، کلید Change Permissions را انتخاب کنید.

نکته قابل توجه:

سطح دسترسی استاندارد برای فایلها 644 و برای دایرکتوری ها 755 می باشد.