انتقال دامنه ملی

انتقال دامنه ملی

برای انتقال امتیاز دامنه خود به شناسه دیگر، ابتدا به آدرس https://www.nic.ir/Domain_Transfer رفته و سپس از قسمت فروش دامنه، رمز انتقال دامنه را از سامانه دریافت نمائید.
سپس در قسمت سفارشات، سفارش انتقال دامنه را انتخاب کرده و پس از پرداخت هزینه در یک تیکت در کنترل پنل خود در فصل وب شناسه جدید ایرنیک، رمز انتقال و یک نمونه از تعهدنامه کتبی اسکن شده انتقال دامنه به شناسه ایرنیک جدید را برای ما تیکت کنید

  •  هزینه انتقال دامنه 4500 تومان خواهد بود.
  •  عملیات انتقال اتوماتیک نیست و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت، درخواست به نیک.آی آر توسط ما ارسال خواهد شد.
  •  پس از اینکه رمز انتقال را از نیک.آی آر دریافت کردید، می بایست مراتب تایید را از پنل قدیمی و در بخش ارسال مدارک، به نیک.آی آر ارسال نمائید.
  •  برای انتقال برخی از دامنه ها، علاوه بر اینکه صاحب قبلی می بایست مدارک خود را ارسال کند، صاحب جدید نیز این کار را باید انجام دهد که این امر از طریق نیک.آی آر به شما اطلاع رسانی خواهد شد.
  • ایمیل نیک: info@nic.ir می باشد.