ارسال فایل ها از طریق File Manager کنترل پنل

نحوه استفاده از کلیدهای موجود در File Manager
اکتبر 29, 2016

ارسال فایل ها از طریق File Manager کنترل پنل

برای ورود به مهمترین قسمت کنترل پنل سایت و نیز مدیریت فایلهای خود آیکن (File Manager) را کلیک نمایید.

سپس روی دایکتوری public_html کلیک کنید ( زیرا تمامی فایلها باید در دایرکتوری public_html ریخته شود)

مدیریت فایلها قسمت اساسی کنترل پنل شما را تشکیل میدهد چنانچه برای انتقال فایل از نرم افزار FTP استفاده نمی کنید این قسمت در اینکار به شما کمک خواهد کرد؛ همچنین شما می توانید در این قسمت به ایجاد Folderهای جدید و شکل و نظم اساسی به فایلهای موجود در سایتتان بدهید،پس از کلیک روی گزینه ی مدیریت فایل ها صفحه ای جداگانه باز خواهد شد و در آنجا لیستی از Folderهای موجود به شما نمایش داده خواهد شدچنانچه دوبار روی آیکن Folderی کلیک کنید وارد آن خواهید شد و چنانچه یکبار روی نام Folderی کلیک نمایید منویی در سمت راست صفحه برای شما نمایان خواهد شد که به وسیله آن می توانید فایل یا Folder مربوطه را مدیریت نمایید.
با انتخاب گزینه creat new folder شما یک می توانید یک Folder ( پوشه ) جدید اضافه کنید.
و با انتخاب upload fileشما می توانید فایلهای خود را از روی دیسک کامپیتور به روی سایت انتقال دهید